Skip to main content

History

Comments

Popular posts from this blog

समास (samas)

समासकीपरिभाषा- अनेकशब्दोंकोसंक्षिप्तकरकेनएशब्दबनानेकीप्रक्रियासमासकहलातीहै।
·समासमेंकम-से-कमदोपदोंकायोगहोताहै। ·

Tribes in India(Tricks to remember Tribes in India)

1. Andhra Pradesh: Andh, Sadhu Andh, Bhagata, Bhil, Chenchus, Gadabas, Gond, Goundu, Jatapus, Kammara, Kattunayakan, Kolawar, Kolam, Konda, Manna Dhora, Pradhan, Rona, Savaras, Dabba Yerukula, Nakkala, Dhulia, Thoti, Sugalis.
 Trick to remember: Andhere Pradesh mein ek Nayak ki jaroorat hai. Jackie Chen(chenchus)Nayak(Kattunayakan) hai. Wo ek village se Sugandha(sugalis) ko Kundi (konda) todkar horse pe Savari kar k Bhaga(Bhagata) le gya to Village k Pradhan ne War(kolwar) shuru kar di kyuki Jackie Chen dusri Jati (Jatapus) k hai. Raste mein Jackie Chen ko ek Andha SadhuDhoti (Thoti) pehne hue Dhul (dhulia) mein gira hua milta hai. Andhe Sadhu ki kamar(Kammara) mein dard tha jiski wajah se wo RONe (Rona) laga. Jackie Chen ne apne DABBe (Dabba Yerukula) mein se  Bhel Nikal( Bhil, Nakkal) kar Sadhu ko  khane ko di. Badle mein Sadhu ne Jackie Chen ko ek Kalam (Kolam) gift ki aur Mann(Manna Dhora) mein dhanyawad dia aur GOD(Gond, Goundu) ki blessing di.
2. Arunachal Pradesh: Apatanis, Ab…